ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Στείλτε μας μήνυμα!

  Η εγγύηση ισχύει για τους περισσότερους τύπους μπαταριών και αυστηρά σε περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται μόνο στη μπαταρία.

  Η εγγύηση είναι για 12 ή 24 μήνες (ανάλογα με το εργοστάσιο) και παρέχεται κάλυψη αντικατάστασης για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  – Σε μπαταρίες με κομμένη γέφυρα &

  – Σε μπαταρίες με βραχυκυκλωμένο στοιχείο. Προϋπόθεση η μπαταρία να παραμείνει για 48 ώρες στο κατάστημα.

  – Δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες μοτό, από κανένα εργοστάσιο.

  Επιπλέον δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες

  – που το όχημα έχει ηλεκτρολογικής φύσεως βλάβη

  – που παραμένουν σε ακινησία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα

  – που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης

  – που είναι μικρότερες από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής

  – που έχουν υποστεί σπάσιμο

  – που είναι τοποθετημένη σε ταξί