ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Στείλτε μας μήνυμα!

Η εγγύηση ισχύει για τους περισσότερους τύπους μπαταριών και αυστηρά σε περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται μόνο στη μπαταρία.

Η εγγύηση είναι για 12 ή 24 μήνες (ανάλογα με το εργοστάσιο) και παρέχεται κάλυψη αντικατάστασης για τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Σε μπαταρίες με κομμένη γέφυρα &

– Σε μπαταρίες με βραχυκυκλωμένο στοιχείο. Προϋπόθεση η μπαταρία να παραμείνει για 48 ώρες στο κατάστημα.

– Δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες μοτό, από κανένα εργοστάσιο.

Επιπλέον δεν παρέχεται εγγύηση σε μπαταρίες

– που το όχημα έχει ηλεκτρολογικής φύσεως βλάβη

– που παραμένουν σε ακινησία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα

– που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης

– που είναι μικρότερες από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής

– που έχουν υποστεί σπάσιμο

– που είναι τοποθετημένη σε ταξί